Is het sociale beleid in Mechelen een koterijbeleid?

Grote verslagenheid gisteren in de sociale werkplaats ‘t Atelier aan de Battelsesteenweg in Mechelen. Het gebouw huisvest verschillende sociale organisaties waaronder arbeidszorg, een houtatelier, een naaiatelier, een sociaal-artistieke werking. Gisteren kregen ze allemaal te horen dat ze tot vrijdag de tijd hebben om het gebouw te ontruimen.

In opdracht van een architectenbureau dat verbouwingswerken zou uitvoeren op de bovenste verdieping, werd het gebouw geïnspecteerd. Er werden ernstige stabiliteitsproblemen vastgesteld en het gebouw werd dan ook om veiligheidsredenen afgekeurd.

Blijkt nu dat het gebouw al in 2006 een eerste keer een negatief rapport zou gekregen hebben. Later dat jaar kwam er dan toch nog een goedkeuring uit de bus met als voorwaarde dat er geen al te zwaar materiaal in het gebouw zou geplaatst worden. 

Dat betekent dat het stadsbestuur de sociale organisaties wetens en willens heeft ondergebracht in een gebouw waarvan geweten is dat er zich structurele problemen voordoen. Het bestuur heeft veel geld geïnvesteerd in verbouwingen en opknapwerken, wetende dat er op deze locatie op termijn fundamentele problemen konden opduiken. Dat roept natuurlijk ernstige vragen op. 

De werkplaats aan de Battelsesteenweg heeft voor iedereen die er werkt een bijzondere betekenis. Voor mensen uit verschillende sociale doelgroepen is het de plek waar ze mekaar ontmoeten, waar ze werken en waar ze hun beperkte inkomen een stukje kunnen aanvullen. Het is een plek waar ze deelnemen aan activiteiten die structuur en houvast bieden.

Hoe belangrijk vindt de stad dit sociale werk eigenlijk? Welke waardering krijgen de mensen die er werken als men ze probleemloos onderbrengt in een onveilig pand? Hoe ernstig neemt het stadsbestuur haar eigen initiatieven met het oog op reactivering van laaggeschoolden en mensen in armoede? Het stadsbestuur wilde op termijn nog meer sociale organisaties een plek geven in het pand aan de Battelsesteenweg. Is dat een ernstige visie? Is het sociale beleid in deze stad dan een koterijbeleid?

Onbegrijpelijk is ook dat al deze organisaties plotsklaps op drie dagen tijd alles moeten ontruimen. Er wordt hen ook geen enkele concrete oplossing geboden. Allemaal vragen ze zich af hoe ze volgende week aan de slag moeten. Ze moeten zelf maar op zoek naar alternatieven. 

In de werkplaats aan de Battelsesteenweg heerste vandaag een sfeer van verslagenheid en onbegrip. Mensen voelen zich in de steek gelaten en letterlijk in de kou gezet. Samen met hen eisen we dan ook een heldere verklaring vanwege het stadsbestuur en concrete oplossingen voor de getroffen organisaties.

 

Voor PVDA Mechelen

Dirk Tuypens

 

(foto PVDA Mechelen)


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Dirk Tuypens
  heeft gereageerd 2017-10-07 17:14:34 +0200
  Beste Bert,

  dank voor je reactie. Sta me toe daar een paar dingen op te antwoorden.

  Dat we in onze communicatie de sociale werkplaats aan de Battelsesteenweg met de naam ’t Atelier aanduiden, zorgt blijkbaar voor nogal wat verwarring. Ik denk dat de werkplaats bij de Mechelaars vooral onder die naam gekend is. Maar de vzw ’t Atelier is natuurlijk maar een van de verschillende organisaties die er gevestigd zijn. Laat ik dat hier dus al even rechtzetten.

  Wat de vzw ‘t Atelier betreft, heb je volkomen gelijk. ’t Atelier moet de gebouwen aan de Battelsesteenweg niet verlaten en heeft alleen een paar werkruimtes intern moeten verplaatsen. Maar in dezelfde gebouwen zijn ook Arbeidszorg (dat zo’n twintig mensen tewerkstelt in de sociale economie), een naaiatelier en een sociaal-artistieke werking gehuisvest. Zij moeten wel degelijk tegen vrijdag 13 oktober de gebouwen verlaten hebben. Zij zijn op dit moment volop bezig de verhuis voor te bereiden. Wat deze organisaties betreft, is onze communicatie dus volledig correct.

  Je zegt dat de samenwerking tussen vzw ’t Atelier en de stad optimaal verloopt. Prima. Maar voor andere organisaties is dat duidelijk veel minder het geval. En als sociale organisatie is het denk ik altijd goed om ook te kijken naar wat er naast de eigen voordeur gebeurt.

  Tot slot vind ik het toch nogal eigenaardig dat je mij verwijt sociale organisaties en de mensen met wie ze werken te stigmatiseren. Wie de PVDA een beetje in de gaten houdt, zal toch al snel merken dat mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben bij de eersten zijn die op onze volledige aandacht en steun kunnen rekenen. Zo ook de organisaties en mensen die hier getroffen worden.

  Met vriendelijke groeten,

  Dirk Tuypens
 • Bert Leysen
  heeft gereageerd 2017-10-06 17:39:20 +0200
  Beste Dirk,
  alhoewel ik vind dat dit soort van discussies niet via de media horen te gebeuren, wil ik als bestuurder van de VZW ‘t Atelier graag reageren op uw communicatie.
  Ja wij waren ook verrast toen we het bericht kregen dat de stabiliteit van het gebouw mogelijks voor problemen zou kunnen zorgen. Daarom dat we na overleg geoordeeld hebben om onze mensen te informeren en hen duidelijk te maken dat een tijdelijke interne verhuis de enige garantie is voor mogelijke ongemakken. Anders dan wat uw communiqué laat uitschijnen hebben alle werknemers hierop zeer positief gereageerd en is er, gedreven door positieve energie, een korte en krachtige interne verhuis gebeurd van enkele afdelingen. Via deze weg wil ik trouwens alle werknemers van harte danken voor het begrip en de inzet! Ondertussen is het in het Atelier weer ’business as usual’ en kan iedereen er terecht voor service en aankoop. Er is dus geen sprake van dat wij uit het gebouw gezet werden door de Stad!
  Wat uw ‘sneer’ betreft naar de Stad en het Sociaal Huis ivm de huisvesting van de sociale tewerkstellingsprojecten is het overduidelijk dat u geen kennis van zaken hebt van deze dossiers. Al van bij de start, ik ben mede-oprichter van ’t Atelier, heeft de stad steeds gezorgd voor een volwaardige huisvesting van de sociale werkplaats. Toegegeven de locaties voor zulke initiatieven liggen niet voor het grijpen, maar steeds hebben we dankzij een optimale medewerking van de Stad het juiste onderkomen gevonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de sociale werkplaats in Mechelen de voorbije 15 jaar uitgegroeid is tot een voorbeeld van sociaal ondernemen in Vlaanderen.
  Ik stel voor dat u in plaats van onze werknemers en onze organisatie steeds te stigmatiseren, u een positieve oproep lanceert in uw netwerken om zo onze zaak voor één keer een hart onder de riem te steken.

  Met vriendelijke groeten,
  Bert Leysen

Dit is jouw beweging